ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Plazy

Gekončík nočný

(Eublepharis macularius)

Rad: šupináče - jaštery
Dĺžka tela: samica 20,5 - 27,5 cm
Hmotnosť: 45 - 65 g
Počet vajec: 6 znášok za rok, 2 vajcia v jednej znáške
Doba inkubácie: 55 dní
Potrava: mäsožravec: bezstavovce
Výskyt: Afganistan, Irak, Irán, Pakistan, severozáp. India

Vyhľadávanie