ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Plazy

Gekón

(Hemidactylus triedrus)

Rad: šupináče - jaštery
Dĺžka tela: 15 - 20 cm
Počet vajec: 2 - 4
Doba inkubácie: 60 dní
Potrava: hmyz, bezstavovce
Výskyt: lesy južnej Ázie

Vyhľadávanie