ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Vtáky

Hus domáca - landeská

(Anser anser f. domestica)

Rad: zúbkozobce
Pôvod: hus divá
Hmotnosť: 5 - 7,5 kg
Počet vajec: 5 - 6 v jednej znáške, 40 za rok
Doba inkubácie: 28 - 35 dní
Potrava: bylinožravec - tŕstie, tráva, rastlinné plody
Sociabilita: páry, malé skupiny
Využitie: mäso, vajcia, perie

Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online