ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Vtáky

Kazarka pestrá

(Tadorna tadorna)

Rad: zúbkozobce
Dĺžka tela: 65 cm
Rozpätie krídiel: 100 - 120 cm
Hmotnosť: 700 - 1520 g
Počet vajec: 8 - 12
Doba inkubácie: 27 - 30 dní
Potrava: bezstavovce, mäkkýše
Sociabilita: páry v skupinách
Výskyt: pobrežné oblasti Európy a Ázie

 

Vyhľadávanie