ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Kontakt

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA BRATISLAVA

Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava
tel.: 00421 2 60102111 - ústredňa
tel.: 00421 2 60102119 - vrátnica
email: zoo@zoobratislava.sk
GPS súradnice: 48.156684, 17.075687

Riaditeľka
Ing. Miloslava Šavelová, savelova@zoobratislava.sk

Prevádzkový námestník - zástupca riaditeľky
02 / 60 102 126
Ing. Vladimír Kutka, vladimir.kutka@zoobratislava.sk

Sekretariát
02/ 60 10 21 11
Milena Martinská, martinska@zoobratislava.sk

Oddelenie vzdelávania a marketingu
02/ 60 10 21 13
Mgr. Michaela Šnegoňová (zastupujúca vedúca oddelenia), michaela.snegonova@zoobratislava.sk
Ing. Katarína Moravcová (vedúca oddelenia), moravcova@zoobratislava.sk 
Natália Lipová, PhD. (vzdelávanie), lipova@zoobratislava.sk
Mgr. Mira Sojáková (odbor. publicistka, enrichment zvierat), sojakova@zoobratislava.sk
Ing. Mgr. Jana Kožíková (odbor. publicistka, fotografovanie), kozikova@zoobratislava.sk

Zoologické oddelenie
02/ 60 10 21 09 
Mgr. Silvia Pirošková (vedúca oddelenia), piroskova@zoobratislava.sk
Mgr. Monika Benkovská (evidencia zvierat), monika.benkovska@zoobratislava.sk
02/ 60 10 21 10
RNDr. Martina Nemčeková, PhD. (zoologička), nemcekova@zoobratislava.sk
Ing. Róbert Kondrk (inšpektor chovu zvierat), kondrk@zoobratislava.sk

Výživa zvierat
02/ 60 10 21 20 
Ing. Lýdia Mitterpachová, mitterpachova@zoobratislava.sk

Ekonomické oddelenie
02/ 60 10 21 24
Mgr. Jarmila Vidová, vidova@zoobratislava.sk

Vedúca ZOOshopu 
02/60 10 21 13
Eva Matulová, matulova@zoobratislava.sk

Riadenie ľudských zdrojov
02/ 60 10 21 22
Mgr. Silvia Racskóová, silvia.racskoova@zoobratislava.sk

Investično - prevádzkové oddelenie
02/ 60 10 21 27
Ing. Július Eliáš, elias@zoobratislava.sk
Ing. Vladimír Kralovič, vladimir.kralovic@zoobratislava.sk

Hospodárska správa
02/ 60 10 21 14
JUDr. Jozef Žák hs@zoobratislava.sk

 Vyhľadávanie