ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Cicavce

Mačka divá

(Felis silvestris)

Rad: šelmy
Dĺžka tela: 55 - 80 cm
Dĺžka chvosta: 25 - 40 cm
Hmotnosť: 3,5 - 8 kg
Dĺžka gravidity: 62 - 68 dní
Počet mláďat: 2 - 4
Pôrodná hmotnosť:  80 - 135 g
Dĺžka života: 12 - 18 rokov
Potrava: malé cicavce, vtáky, jaštery, žaby, ryby
Predátory: ľudia, rys, vlk
Spôsob života: samotársky
Výskyt: lesy Európy

Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online