ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Zákazky

Zákazky podľa §9 ods. 9 rok 2019:

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Lávka pre peších, zverejnené dňa 22. 6. 2019

Zákazky podľa §9 ods. 9 rok 2018:

Zverejnenie zameru

Zverejnenie zameru

Zverejnenie zameru

Archív:

Zákazky podľa §9 ods. 9 rok 2016

Zákazky podľa §9 ods. 9 rok 2015Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online