ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Zákazky

Zákazky podľa §9 ods. 9 rok 2019:

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Vaňové kontajnery, zverejnené dňa 4. 9. 2019

Výzva na predloženie žiadosti o účasť - Oprava oceľových mreží v Pavilóne primátov, zverejnené dňa 21. 8. 2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Motorová nafta Diesel, zverejnené dňa 31. 7. 2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Chovné zariadenie pre medvede a Projektová dokumentácia na chovné zariadenie pre medvedezverejnené dňa 1. 7. 2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Lávka pre peších, zverejnené dňa 22. 6. 2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Lesné práce, zverejnené dňa 12. 6. 2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Elektrická prípojka a technologická šachta, zverejnené dňa 11. 6. 2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Údržba zelene v areáli ZOO, zverejnené dňa 19. 2. 2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Preliezky pre šimpanzov učenlivých, zverejnené dňa 16. 1. 2019

Zákazky podľa §9 ods. 9 rok 2018:

Zverejnenie zameru

Zverejnenie zameru

Zverejnenie zameru

Archív:

Zákazky podľa §9 ods. 9 rok 2016

Zákazky podľa §9 ods. 9 rok 2015Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online