ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Register zmlúv objednávok, faktúr, zverejnenie podmienok OVS ZOO Bratislava 2017

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava za rok 2017 podľa zákona 546/2010: Zmluvy nadobúdajú účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle.

 

Zmluvy:

Kúpno-predajná zmluvy č. 11/006/2017 (PDF 228 kB)

Kúpno-predajná zmluva č. 11/001/2017 (PDF 280 kB)

Zmluva o poskytnutí benefitov (PDF 60 kB)

Kúpno-predajná zmluva č. 11/005/2017 (PDF 228 kB)

Zmluva č. OOU 20032017008 o poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných údajov (PDF 117 kB)

Zmluva o dielo - údržba zelene (PDF 80 kB)

Zmluva o dielo a udelení súhlasou na jeho použitie (Licenčná zmluva) (PDF 48 kB)

Kúpno-predajná zmluva č. 11/009/2017 (PDF 228 kB)

Kúpno predajná zmluva č. 11/020/2016 (PDF 284 kB)

Kúpno predajná zmluva č. 11/010/2017 (PDF 228 kB)  

Zmluva o spolupráci č. 5.001/2017 (PDF 144 kB)

Zmluva o dielo č. 023/K-001/2017 (PDF 104 kB)

Zmluva o spolupráci č. 5.002/2017 (PDF 112 kB)

Zmluva BOZPPO č. 20170420008001 (PDF 92 kB) 

Zmluva  PZS 20170420008001 (PDF 88 kB)

Dotaznik pre vypracovanie cenovej ponuky (PDF 104 kB)

Zmluva o nájme pozemku 0525 317 (PDF 108 kB)

Zmluva o podaní umeleckého výkonu (PDF 68,4 kB)


Objednávky, faktúry:

Faktúry odoslané (PDF 44 kB)

Faktúry doručené (PDF 197 kB)

Objednávky doručené (PDF 40 kB)

Objednavky odoslane (PDF 56 kB)

OVS:

 

 

 

Archív:

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2016

-

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2015

 

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2014

 

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2013

 

Register zmlúv, objednávok a faktúr ZOO Bratislava 2012 (.zip 11,5 MB )Vyhľadávanie