ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Register zmlúv objednávok, faktúr, zverejnenie podmienok OVS ZOO Bratislava 2018

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava za rok 2018 podľa zákona 546/2010: Zmluvy nadobúdajú účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle.

Zmluvy:

Zmluva o spolupráci č. 052/2-01/18 (PDF 544 kB), zverejnené 23.1.2018
Zmluva o poskytovaní služieb (PDF 468 kB), zverejnené 26.1.2018
Zmluva o spolupráci id 77733 (PDF 77 kB), zverejnené 6.2.2018
Rámcová zmluva č. 001/2018 (PDF 220 kB), zverejnené dňa 9.2.2018
Rámcová zmluva č. 002/2018 (PDF 220 kB), zverejnené dňa 9.2.2018
Rámcová zmluva č. 003/2018 (PDF 222 kB), zverejnené dňa 9.2.2018
Rámcová zmluva č. 004/2018 (PDF 220 kB), zverejnené dňa 9.2.2018
Rámcová zmluva č. 005/2018 (PDF 223 kB), zverejnené dňa 9.2.2018
Rámcová zmluva č. 006/2018 (PDF 221 kB), zverejnené dňa 9.2.2018
Rámcová zmluva č. 007/2018 (PDF 224 kB), zverejnené dňa 9.2.2018
KPZ č. 11/002/2018 (PDF 190 kB), zverejnené dňa 9.2.2018
KPZ č. 11/003/2018 (PDF 191 kB), zverejnené dňa 13.2.2018
KPZ č. 11/005/2018 (PDF 193 kB), zverejnené dňa 14.2.2018


Objednávky, faktúry:

Január 2018

 

OVS:

 

Archív:

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2017

-

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2016

-

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2015

 

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2014

 

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2013

 

Register zmlúv, objednávok a faktúr ZOO Bratislava 2012 (.zip 11,5 MB )Vyhľadávanie