ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Register zmlúv objednávok, faktúr, zverejnenie podmienok OVS ZOO Bratislava 2018

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava za rok 2018 podľa zákona 546/2010: Zmluvy nadobúdajú účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle.

Zmluvy:

Zmluva o spolupráci č. 052/2-01/18 (PDF 544 kB), zverejnené 23.1.2018
Zmluva o poskytovaní služieb (PDF 468 kB), zverejnené 26.1.2018
Zmluva o spolupráci id 77733 (PDF 77 kB), zverejnené 6.2.2018
Rámcová zmluva č. 001/2018 (PDF 220 kB), zverejnené dňa 9.2.2018
Rámcová zmluva č. 002/2018 (PDF 220 kB), zverejnené dňa 9.2.2018
Rámcová zmluva č. 003/2018 (PDF 222 kB), zverejnené dňa 9.2.2018
Rámcová zmluva č. 004/2018 (PDF 220 kB), zverejnené dňa 9.2.2018
Rámcová zmluva č. 005/2018 (PDF 223 kB), zverejnené dňa 9.2.2018
Rámcová zmluva č. 006/2018 (PDF 221 kB), zverejnené dňa 9.2.2018
Rámcová zmluva č. 007/2018 (PDF 224 kB), zverejnené dňa 9.2.2018
KPZ č. 11/002/2018 (PDF 190 kB), zverejnené dňa 9.2.2018
KPZ č. 11/003/2018 (PDF 191 kB), zverejnené dňa 13.2.2018
KPZ č. 11/005/2018 (PDF 193 kB), zverejnené dňa 14.2.2018
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby (PDF 5944 kB), zverejnené dňa 27.2.2018
Zmluva o spolupráci č. 052/2-02/18 (PDF 183 kB), zverejnené dňa 5.3.2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (PDF 1208 kB), zverejnené dňa 12.3.2018
Kúpna zmluva č.8.001/2018 (PDF 219 kB), zverejnené dňa 15.3.2018
Kúpna zmluva č. 021.001/2018 (PDF 148 kB), zverejnené dňa 16.3.2018
Kúpna zmluva č. 021/P.č - 01/2018 (PDF 148 kB), zverejnené dňa 19.3.2018
Kúpna zmluva č. 11/008/2018 (PDF 439 kB), zverejnené dňa 29.3.2018
Kúpna zmluva č. 11/010/2018 (PDF 229 kB), zverejnené dňa 11.4.2018
Zmluva o nájme č. 052/5-1/18 (PDF 168 kB), zverejnené dňa 12.4.2018
Zmluva o akceptácii platobných kariet prostredníctvom Internetu (PDF 102kB), zverejnené dňa 12.4.2018
Zmluva o dielo c. 023-P-001-2018 (PDF 120 kB), zverejnené dňa 16.4.2018
Zmluva o dielo č. 021-02-2018 (PDF 156 kB), zverejnené dňa 20.4.2018


Objednávky, faktúry:

Marec 2018

Faktúry odoslané (PDF 56 kB)

Faktúry doručené (PDF 102 kB)

Objednávky odoslané (PDF 76 kB)

Objednávky doručené (PDF 55 kB)

Február 2018

Faktúry odoslané (PDF 60 kB)

Faktúry doručené (PDF 97 kB)

Objednávky odoslané (PDF 72 kB)

Objednávky doručené (PDF 58 kB)

Január 2018

Faktúry odoslané (PDF 50 kB)

Faktúry doručené (PDF 82 kB)

Objednávky odoslané (PDF 80 kB)

Objednávky doručené (PDF 49 kB)

OVS:

 

Archív:

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2017

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2016

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2015

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2014

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2013

Register zmlúv, objednávok a faktúr ZOO Bratislava 2012 (.zip 11,5 MB )Vyhľadávanie