ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Register zmlúv, objednávok, faktúr, zverejnenie podmienok OVS ZOO Bratislava 2019

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava za rok 2019 podľa zákona 546/2010: Zmluvy nadobúdajú účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle.

Zmluvy:

 

Objednávky, faktúry:

 

Január 2019

 

OVS:

 

Archív:

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2018

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2017

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2016

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2015

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2014

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2013

Register zmlúv, objednávok a faktúr ZOO Bratislava 2012 (.zip 11,5 MB )Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online