ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Register zmlúv, objednávok, faktúr, zverejnenie podmienok OVS ZOO Bratislava 2019

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava za rok 2019 podľa zákona 546/2010

Zmluvy nadobúdajú účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle.

Zmluvy:

KPZ č.11/020/2019, zverejnené dňa 3. 7. 2019

KPZ č.11/019/2019, zverejnené dňa 3. 7. 2019

Zmluva o dielo č. 023/P-003/2019, oprava ležoviska a častí výbehu zubra európskeho, zverejnené dňa 21. 6. 2019

Zmluva o spolupráci č.052/2-3/19, zverejnené  dňa 31. 5. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 051/2014/01, zverejnené dňa 24. 4. 2019

KPZ č.11/005/2019, zverejnené dňa 18. 4. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 023/P-002/2019, zverejnené dňa 12. 4. 2019

Zmluva o spolupráci č.052/2-2/19, zverejnené 5.4.2019

Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 021/P-05/2018, zverejnené dňa 1. 4. 2019

Zmluva o vzájomnej spolupráci č. 052/5-1/19, zverejnené dňa 29.3.2019

Zmluva o dielo č. 021-003-2019-Úprava terénu a výsadba zelene, zverejnené dňa 29. 3. 2019

Zmluva o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní č. 01/2019/ZOO BA/VO ZOO-051/001-VO/2019, zverejnené dňa 28. 3. 2019

Dohoda o skončení zmluvy č. 01/2015/ZOO BA/VO ZOO-051/04/2015, zverejnené dňa 28. 3. 2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb veterinárnej starostlivosti č. 11/1 - 12/2018, zverejnené dňa 28. 3. 2019

Zmluva o dielo č. 023/P-002/2019, zverejnené dňa 14. 3. 2019

Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení vedľajších živ. produktov č.31102071, zverejnené dňa 1. 3. 2019

Zmluva o spolupráci č.052/2-1/19, zverejnené dňa 18. 2. 2019

Zmluva o dielo č.023/P-001/2019, zverejnené dňa 15. 2. 2019

KPZ č.11/002/2019, zverejnené dňa 12. 2. 2019

KPZ č.11/001/2019, zverejnené dňa 12. 2. 2019 

Zmluva o dodávke stravy č.021/P-001/2019, zverejnené dňa 14. 1. 2019


Zverejnenie podmienok OVS:

Podmienky zámeru na prenájom jazdeckého areálu

Objednávky, faktúry:

Jún 2019:

Faktúry doručené
Faktúry odoslané
Objednávky doručené
Objednávky odoslané

Máj 2019:

Faktúry doručené
Faktúry odoslané
Objednávky doručené
Objednávky odoslané

Apríl 2019:

Faktúry doručené
Faktúry odoslané
Objednávky doručené
Objednávky odoslané

Marec 2019:

Faktúry doručené
Faktúry odoslané
Objednávky doručené
Objednávky odoslané

Február 2019:

Faktúry doručené
Faktúry odoslané
Objednávky doručené
Objednávky odoslané

Január 2019:

Faktúry doručené
Faktúry odoslané
Objednávky doručené
Objednávky odoslané


Archív:

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2018
Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2017
Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2016
Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2015
Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2014
Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2013
Register zmlúv, objednávok a faktúr ZOO Bratislava 2012 (.zip 11,5 MB )Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online