ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Register zmlúv, objednávok, faktúr, zverejnenie podmienok OVS ZOO Bratislava 2019

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava za rok 2019 podľa zákona 546/2010

Zmluvy nadobúdajú účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle.

Zmluvy:

Zmluva o dodávke stravy č.021/P-001/2019 (PDF 131 kB), zverejnené 14.1.2019
KPZ č.11/001/2019 (PDF 243 kB), zverejnené 12.2.2019

KPZ č.11/002/2019 (PDF 243 kB), zverejnené 12.2.2019
Zmluva o dielo č.023/P-001/2019 (PDF 937 kB), zverejnené 15.2.2019
Zmluva o spolupráci č.052/2-1/19 (PDF 174 kB), zverejnené 18.2.2019
Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení vedľajších živ. produktov č.31102071 (PDF 124 kB), zverejnené 1.3.2019
Zmluva o dielo č.023/P-002/2019 (PDF 157), zverejnené 14.3.2019

Zverejnenie podmienok OVS:

Podmienky zámeru na prenájom jazdeckého areálu

Objednávky, faktúry:

Február 2019:

Faktúry doručené

Faktúry odoslané

Objednávky doručené

Objednávky odoslané

 

Január 2019:

Faktúry doručené (PDF 109 kB)

Faktúry odoslané (PDF 80 kB)

Objednávky doručené (PDF 78 kB)

Objednávky odoslané (PDF 110 kB)

 


 

Archív:

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2018

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2017

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2016

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2015

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2014

Register zmlúv, objednávok, faktúr ZOO Bratislava 2013

Register zmlúv, objednávok a faktúr ZOO Bratislava 2012 (.zip 11,5 MB )Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online