ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Vtáky

Sliepka domáca

(gallus gallus f. domestica)

 

Rad: hrabavce
Výška tela: 21,5 - 54 cm
Hmotnosť:  0,35 - 5,2 kg
Počet vajec: 150 - 300 za rok v závislosti od plemena sliepky domácej
Doba inkubácie: 21 dní
Potrava: všežravec: semienka, ovocie, hmyz, rastliny,  no aj plazy, či malé hlodavce
Sociabilita: sociálny: v kŕdľoch - 1 kohút a viacero sliepok, denná aktivita
V ZOO Bratislava chováme plemeno: Brahmanka veľká, Wyandontka oranžová vlnitá (zdrobnelá)

Vyhľadávanie