ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Základné informácie o sponzoringu

Zapojte sa do programu záchrany ohrozených druhov zvierat – prispejte na chov zvierat v našej ZOO!

Najdôležitejšou úlohou zoologických záhrad na celom svete je záchrana ohrozených druhov zvierat. Niektoré z nich vďaka ľudskej rozpínavosti vymizli z prírody a prežívajú už len v zajatí.

Náklady na zabezpečenie prevádzky všetkých úsekov našej ZOO majú z roka na rok stúpajúcu tendenciu, čo súvisí so zvyšovaním cien krmiva, liečiv, materiálu a energie. Zoologické záhrady na Slovensku a v Čechách sú príspevkové organizácie a ani jedna z nich si na seba nezarobí zo vstupného, alebo zo služieb návštevníkom. Preto tak, ako aj mnohé iné zoologické záhrady v zahraničí, aj bratislavská ZOO ponúka možnosť sponzorovať zvieratko. Sponzorstvo je forma okamžitej pomoci konkrétnemu zvieraťu podľa vlastného výberu.

sponzoring papagáj kráľovský felzuma  mačiak

Podporte aj VY naše úsilie zachovať unikátne zvieratá aj pre ďalšie ľudské generácie. Vyberte si Vám najsympatickejšie zviera, ktorého sponzorom by ste sa chceli stať a oznámte nám svoje rozhodnutie telefonicky (02/6010 2111, 6010 2113), emailom (zoo@zoobratislava.sk), poštou (ZOO Bratislava, Mlynská dolina 1, 842 27 Bratislava). Finančný dar môžete uhradiť v hotovosti, bankovým prevodom, jednorázovo aj na splátky.

Sponzormi sa môžu stať jednotlivci, kolektívy, podnikatelia, firmy, školy – jednoducho ktokoľvek s úmyslom pomôcť v núdzi.

Svoj príspevok môžete určiť na:

korytnačky sitatunga kazarka pestra bazant zlaty

Výhody sponzoringu:

ĎAKUJEME ZA PODPORU A PRIAZEŇ!Vyhľadávanietlačidlo vstupenky online