ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Deň vtáctva a otvorenie sezóny v ZOO

Milí priatelia ZOO Bratislava,

príďte s nami, v nedeľu 7. apríla 2019, otvoriť brány zoologickej záhrady do ďalšej hlavnej sezóny a zároveň osláviť Svetový deň vtáctva. Deň vtáctva je sviatkom oslavy príchodu jari, príletu sťahovavých vtákov a prebúdzajúcej sa prírody, ktorý ustanovil v časoch Rakúsko-Uhorska známy prírodovedec pochádzajúci zo Slovenska Oto Herman už v roku 1900. Na prelome marca a apríla, v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok, k nám prilieta najviac vtáctva z juhu. 

Koncom februára sa ako prvé objavujú škovránky poľné,  drozdy trskotavé a škorce obyčajné, po nich v marci nasledujú trasochvosty biele, husy divé a bieločelé, cíbiky chochlaté a sluky hôrne. Medzi vzácne migranty, ktoré sa tu zastavia len na krátky čas a pokračujú ďalej na sever môžeme zaradiť  kulíky zlaté, bojovníky bahenné a žeriavy popolavé. Na prelome marca a apríla po náročnej púti z Afriky prilietajú aj bociany čierne a biele.  Tesne za nimi, prekonajúc okolo 10 tisíc km, doplachtia orly krikľavé. Neskôr podľa vzdialenosti zimovísk dorazia lastovičky i ďalšie druhy drobných spevavcov. Medzi poslednými navrátilcami je sedmohlások obyčajný, červenák karmínový a strakoš červenochrbtý. Na Slovensku bolo dosiaľ zistených vyše 350 druhov vtákov. Žiaľ, až na niekoľko výnimiek, početnosť väčšiny druhov operencov dlhodobo klesá. Vtáky totiž veľmi citlivo reagujú na intenzívne hospodárenie v krajine, napríklad na chemizáciu a tým spojený úbytok hmyzu. Veľký problém je aj ničenie mokradí a nadmerná ťažba dreva. Sťahovavé vtáky musia čeliť počas migrácie mnohým nástrahám, ako je ilegálny lov, prudké výkyvy počasia alebo prirodzení predátori. 

Pre našich návštevníkov sme pripravili na tento deň zaujímavé aktivity, ako komentované kŕmenie pri výbehu rôznych druhov vtákov, stánok, kde sa dozviete zaujímavé informácie o vtáctve žijúcom nielen na Slovensku, o kampani Silent forest (Ztíchnutý les) venovanej ochrane spevavcov v juhovýchodnej Ázii a tiež tvorivé dielničky pre deti.


 

SpäťVyhľadávanietlačidlo vstupenky online