ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Informácie pre záujemcov o predajné miesto na podujatie Bratislava pre všetkých

Podujatie Bratislava pre všetkých sa v ZOO Bratislava uskutoční počas víkendu 21. a 22. apríla 2018.

Predajcovia, ktorí majú záujem o predajné miesto na tomto podujatí, môžu zaslať žiadosť o pridelenie predajného miesta a to do 28. februára 2018.

Žiadosti prosíme zasielať emailom na adresu: alexandra.ritterova@zoobratislava.sk alebo poštou na adresu: ZOO Bratislava, Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava.

Žiadosti zaslané po termíne 28.2.2018 nebudú zaradené do výberu.

ZOO Bratislava si vyhradzuje právo vybrať z predajcov, ktorí zaslali žiadosť v uvedenom termíne, tých, ktorým bude poskytnuté predajné miesto.

29. marca 2018 budeme informovať všetkých predajcov, ktorí zaslali žiadosť v uvedenej lehote, so záväzným stanoviskom ZOO Bratislava (o poskytnutí alebo neposkytnutí predajného miesta).

Predajca je povinný nám spätne do 5 dní svoju účasť POTVRDIŤ.

Predajca potvrdením účasti na podujatí súhlasí s obchodnými podmienkami a zaväzuje sa dodržiavať ich v plnom rozsahu.

Obchodné podmienky (PDF 67 kB)

 

SpäťVyhľadávanietlačidlo vstupenky online