ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

John Cage v ZOO

Milí návštevníci!

Srdečne vás pozývame na koncert experimentálno-improvizačného súboru EIAPUF, ZUŠ Exnárova 6, Bratislava - "Cage v ZOO", ktorý sa bude konať v piatok 7. júna 2019 o 17. 00 h. v ZOO Bratislava pri hlavnom pódiu. Cage v ZOO je koncertné prevedenie výberu z najznámejších kompozícií avantgardného skladateľa Johna Cagea, ktorý sa zaslúžil o množstvo výdobytkov novej hudobnej éry a posunul hranice vnímania hudby druhej polovice 20. storočia. Súčasťou Cageovho konceptu je realizácia hudby v netradičnom prostredí s prispením ambientných zdrojov zvukov, ako súčasti performatívneho vystúpenia.
Podujatie je zároveň výchovným koncertom, ktorý má priblížiť umenie Johna Cagea.

Program:
1. In a Landscape
2. Five
3. Water Music
4. 4´33"
5. Dream
6. Branches

EIAPUF:
Mária Blahová, Karolína Miháliková, Ivan Valach, Adrian Beňo, Jakub Artur Kollár
Tibor Feledi - umelecký vedúc


 

EIAPUF je experimentálno-improvizačný ansámbel, ktorý predstavuje hudobný repertoár 2. polovice 20. storočia a súčasných skladateľov, ktorý sa zameriava na rozšírenie tradičných hudobných techník, improvizáciu, experimentálny prístup k hudobnému dielu, grafické partitúry a všetky súčasné výdobytky hudobného a intermediálneho umenia. Cieľom ansámblu je  rozvíjať hudobnú fantáziu a predstavivosť žiakov, schopnosť komunikácie a okamžitých reakcií na okolité podnety.


 

John Cage bol americký skladateľ aleatorickej experimentálnej hudby, spisovateľ a tvorca audiovizuálneho umenia. Študoval v USA a Paríži. Prednášal na amerických a európskych univerzitách a skladateľských kurzoch. Cage je tvorcom hry na preparovaný klavír, na ktorom sa dosahujú tónové efekty podobné konkrétnej hudbe. Skladal diela pre preparovaný klavír, komorné a klavírne skladby, rozhlasovú a filmovú hudbu.

 

SpäťVyhľadávanietlačidlo vstupenky online