ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Nová ponuka výučbových programov

Milí pedagógovia, žiaci a študenti.

Pripravili sme pre vás novú ponuku výučbových programov a programov sprevádzania. Okrem tradičných programov sme do ponuky zaradili aj viaceré  nové programy. Pre materské školy sme vytvorili nový program „Hravá zoo“, ktorého cieľom je sprevádzanie v areáli ZOO spojené s krátkymi hrami, prostredníctvom ktorých sa deti nielen zabavia, ale si aj lepšie osvoja niektoré poznatky o zvieratách. Maňuška pštrosa predstaví deťom vybrané druhy zvierat, pri ktorých sa zastavíme a zahráme sa pri nich hry. Program je určený pre deti predškolského veku.

Pre žiakov 2. stupňa základných škôl sme ponuku doplnili o 2 výučbové programy. Program „Prales na tanieri“ sa zameriava na problematiku pestovania palmy olejnej a jej vplyvu na ekosystém tropických dažďových lesov.  Cieľom druhého programu „Pochybné suveníry“ je oboznámiť žiakov s problematikou nelegálneho obchodovania so zvieratami. Žiaci sa zoznámia s charakterom medzinárodného dohovoru CITES a s niektorými spôsobmi kontroly dodržiavania tohto dohovoru. Programy sú určené pre žiakov 7. - 9. ročníka ZŠ.

Novinkou v programoch sprevádzania je možnosť objednať si sprevádzanie v lesnej časti areálu ZOO s názvom „Obyvatelia našich lesov“, pri ktorom sa zameriame práve na pôvodné druhy živočíchov Slovenska: diviaky, rysy, vlky a zubry.

Viac informácií o programoch si môžete pozrieť tu.

V prípade záujmu si programy môžete objednať telefonicky na tel. č.: 02/6010 2113, 0905 068 249, alebo emailom na jelka.racevova@zoobratislava.sk.

Kruzok kruzok 2 Prirodovedny kruzok

SpäťVyhľadávanietlačidlo vstupenky online