ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Prírastky v ZOO Bratislava v roku 2017

7. 2. 2017 sa v ZOO Bratislava narodili dve kozliatka kozy domácej. Mama kozliatok sa volá Kristína. Mláďatká (obidvaja sú samčekovia) sa volajú Henry a Jack. Kozia mamička sa o mláďatká vzorne stará, kŕmi ich materským mliekom a stráži ich.
Mláďatká trávia dni hraním sa vo výbehu. Koziu rodinku môžete vidieť v Sedliackom dvore ZOO Bratislava.

11. 2. 2017 sa narodili dve mláďatká kozy domácej holandskej zakrslej. Mama kozliatok sa volá Rozárka. Mláďatkám - samčekovi a samičke dali chovateľky mená Ruby (samička) a Bae (samček).
Kozy domáce holandské zakrslésú ideálne na detské farmy, pretože sú vzrastom malé. Sú veľmi pohyblivé, radi skáču na pne či kamene. Ich kopýtka sú na to dobre prispôsobené, na skalách sa nešmýkajú. Zreničky kôz sú posadené horizontálne, ich oči sú na boku hlavy. Je to adaptácia na život ako korisť – umožňuje im to neustále sledovať okolie, pretože majú široký zorný uhol.

Dňa 14. februára 2017 sa v našej ZOO narodili tri surikaty vlnkavé.

17. februára 2017 ráno sa narodilo v našej ZOO historicky piate mláďa gibona zlatolíceho (Nomascus gabriellae). Pohlavie novorodenca zatiaľ nie je známe. Matkou mláďatka je samica Bany (narodená 21. októbra 2006 v ZOO Olomouc), ktorá do ZOO Bratislava prišla v apríli roku 2013 zo španielskej ZOO Fuengirola. Otcom je náš chovný samec Oliver (narodený 24. mája 2001 v ZOO Bratislava). Je to druhý potomok nášho chovného páru. Ich prvé mláďa sa narodilo 30. 7. 2014 a žije spolu so svojimi rodičmi a novým súrodencom. Bany zvládla pôrod bravúrne a obetavo sa stará o svoje druhé mláďa, ktoré čistí, kojí a zohrieva.

26. 2. 2017 sa v našej ZOO narodili ďalšie mláďatká kozy domácej holandskej zakrslej - samček a samička. Matka mláďať sa volá Amálka. Mláďatká môžete vidieť vo výbehu kôz domácich holandských.

Dňa 3. marca 2017 sa v našej ZOO narodil samček lamy krotkej. Matka sa volá Nieves, otec Bodgyo. Matka sa o mláďa vzorne stará, trpezlivo ho kojí, keď sa mláďa potrebuje napiť a svojho potomka stráži tým, že sa zdržiava v jeho blízkosti.
Mláďa sa po narodení postavilo na nohy do 1 hodiny, kedy sa napilo materského mlieka. Tuhú stravu (jadro, zeleninu, seno) začne ochutnávať v troch mesiacoch, no stále sa bude prikrmovať mliekom od matky.
Zaujímavosťou u lám je fakt, že matky svoje mláďatá neolizujú, ako to robí väčšina druhov cicavcov. Plodové obaly, v ktorých je mláďa obalené, sa totiž pretrhnú samé, takže matkina pomoc nie je nutná.
V našom stáde sa okrem rodičov mláďaťa nachádza samica Alegra.
Tento druh lamy sa v Severnej Amerike a Veľkej Británii používa na stráženie stád chovných zvierat (ovce, dobytok) pred predátormi ako kojoty, divé psy a líšky. Zvyčajne stáda stráži jeden kastrovaný samec. Keďže lamy sú stádové zvieratá, samec sa naviaže na jedince stráženého druhu, a preto ich ochraňuje (keby bolo v stáde lám viac, naviazali by sa jedna na druhú).

20. marca sa v našej ZOO narodili samček a samička kozy kamerunskej, ich matka sa volá Fľaša (voláme ju tak preto, lebo bola odchovaná umelým odchovom, tzv na fľaši).
Na ďalší deň, 21. marca, sa narodili ďalšie dve mláďatká, tiež samček a samička, ktorých matka sa vola Juniorka. Otec všetkých štyroch mláďat sa volá Kubo.
28. marca sa narodili ďalšie tri mláďatká kôz kamerunských.
Toto africké plemeno je veľmi odolné a nenáročné. V suchých podmienkach Afriky sa mu vyvinul žalúdok, ktorý vie veľmi dobre stráviť nekvalitné suché trávy. Pri chove je teda dôležité, aby sa myslelo práve na podmienky, ktorým je daný druh či plemeno prispôsobené v prirodzenom prostredí. U niektorých druhov platí, že menej je viac – ak im chceme dopriať „kvalitnú“ potravu, môžeme im uškodiť, pretože tráviaca sústava nie je schopná takúto potravu spracovať.

Dňa 1. apríla 2017 sa v našej ZOO narodil samček siky vietnamského.

1. apríla 2017 sa v ZOO Bratislava narodilo mláďatko lemura kata. Matkou mláďatka je Ala, otcom Riško. Lemuria mama sa o mláďatko vzorne stará. Mláďatko vo výbehu lemurov kata tažšie zazriete, pretože sa ukrýva v srsti matky na jej bruchu.

Dňa 5. apríla 2017 sa v ZOO Bratislava narodilo mláďatko dikobraza bielochvostého.

Dňa 6. apríla 2017 sa v našej ZOO narodil diviak lesný.

13. apríla 2017 sa v našej ZOO narodilo ďalšie mláďatko lemura kata. Mamou mláďatka je Kasijy. Hrdým otcom je samec Riško. Už tradične sa lemurie mláďatká v našej ZOO rodia v rovnaký čas, čo je skvelé hlavne pre samotné mláďatá: majú kamarátov na hranie sa a šantenie. Práve preto je v lemurom výbehu veselo a je sa vždy na čo pozerať :) Lemurej skupine velí najskúsenejšia samica, ktorou je v našej ZOO Kasijy, samce sa zdržujú na okraji skupiny. Podľa toho môžete rozoznať aj nášho Riška.

28. apríla 2017 sa v ZOO Bratislava narodili mláďatká surikát vlnkavých. Surikatčia skupina je veľká rodina, skladajúca sa z rodičovského páru a im príbuzných jedincov, ako aj mláďat rodičovského páru. Rodina je viacgeneračná - starší súrodenci pomáhajú s výchovou a starostlivosťou o mladších súrodencov. Mláďatá sa od starších jedincov učia pozorovaním ako loviť, ako reagovať na výstražný signál, či kde sa schovať v prípade nebezpečenstva – učia sa, ako prežiť. Surikatie mláďatká spolu s ostatnými členmi rodiny nájdete na začiatku ZOO Bratislava (terárium a exotárium).

9. 5. 2017 sa v ZOO Bratislava narodili rysy kanadské. Ich matkou je samica Lilly, narodená 12.6.2014 v ZOO Brno. Otcom je samček Felix, narodený 11.5.2009 v ZOO Ostrava.Rys kanadský je prispôsobený na chladné podnebie - jeho prirodzeným miestom výskytu sú boreálne lesy, tundra a skalnaté oblasti Kanady, Alijašky a severu Spojených štátov amerických Jeho srsť je hustá, šedej farby a bodky nie sú tak zreteľné – je to adaptácia na snehom pokryté prostredie. Potravou rysa kanadského sú zajace, hlodavce, vtáky, mladé a slabé kopytníky (jelene), ryby, zdochliny. Rys kanadský je vybavený na lov v týchto podmienkach napríklad aj tým, že má dlhšie zadné nohy a okolo labiek hustú srsť, ktorá slúži ako snežnice, takže sa v snehu nezabára.

17. 5. 2017 pribudlo do ZOOrodinky mláďatko oryxa arabského. Matka mláďatka sa volá Dora.

18. mája 2017 sa v ZOO Bratislava narodil ďalší samček lamy krotkej - Tom. Otcom je Bodgyovi. Matka tohto samčeka sa volá Alegra.

30. 5. 2017 sa narodilo mláďatko Kulana turkménskeho. Matka sa volá Principa, otcom je Henry.

Fotografie mláďat narodených v ZOO Bratislava v roku 2017 nájdete tu:

 

SpäťVyhľadávanie