ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Prírodovedný krúžok pre deti vo veku 11 – 15 rokov: Pohľad do tajov prírody

Otvárame nový turnus prírodovedného krúžku „Pohľad do tajov prírody" pre deti vo veku 11-15 rokov

KEDY? Krúžok bude prebiehať v období od 28. marca 2017 do 13. júna 2017, vždy v utorok od 15:30 do 17:00. Deti budú krúžok navštevovať raz za týždeň, čiže celkovo absolvujú 12 stretnutí.

Prvé stretnutie sa uskutoční 28. marca 2017.

KDE? Miesto konania: areál ZOO Bratislava, Klub ZOO, Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava.

ČO BUDEME ROBIŤ? Cieľom krúžku je zábavnou a hravou formou objavovať rôznorodosť živočíchov a rastlín, spoznávať zaujímavosti z ríše zvierat. Súčasťou krúžku budú aj tvorivé dielne, komentované kŕmenia, príprava enrichmentu pre zvieratá a pozorovanie zvierat.

POPLATOK za krúžok (t.j. za 12 stretnutí) je 40 € / dieťa.

DOKEDY SA DÁ PRIHLÁSIŤ? Prihlásiť sa môžete NAJNESKÔR do 24. marca 2017.

AKO SA PRIHLÁSIŤ? V prípade záujmu o krúžok vyplňte prihlášku, my Vám následne pošleme formulár s doplňujúcimi údajmi, ktorý treba vyplniť a podpísaný doručiť do ZOO (poštou, mailom, osobne) najneskôr do 24. 3. 2017. Poplatok za krúžok je potrebné uhradiť po prvom stretnutí, na ktorom Vás budeme informovať o možnostiach úhrady.

 

Prihláška do prírodovedného krúžku pre deti vo veku od 11 do 15 rokov: Pohľad do tajov prírody.
Meno a priezvisko dieťaťa:
Vek dieťaťa:
Email na rodiča, alebo iného zákonného zástupcu:
Telefonický kontakt na rodiča, alebo iného zákonného zástupcu:
Termín konania krúžkov:
Súhlasím s účasťou môjho dieťaťa na prírodovednom krúžku v ZOO Bratislava. Zároveň sa zaväzujem uhradiť poplatok vo výške 40 eur.:

 

kruzok

SpäťVyhľadávanie