ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Prírodovedný krúžok pre deti vo veku 6 - 10 rokov: Malí pozorovatelia zvierat

Milí rodičia, starí rodičia, priatelia ZOO Bratislava - v prípade záujmu o zápis dieťaťa do prírodovedného krúžku Malí pozorovatelia zvierat kontaktujte, prosím, Mgr. Jelku Račevovú - e-mail: chorvatova@zoobratislava.sk.  Voľný je už iba termín v sobotu v čase od 12.30 do 14.30 hod. Ostatné termíny krúžkov sú už plne obsadené. Za pochopenie ďakujeme, ZOO Bratislava.

Prírodovedný krúžok „Malí pozorovatelia zvierat" je určený pre deti vo veku 6-10 rokov.

KEDY? Krúžok bude prebiehať v období od septembra 2017 do júna 2018 - 1 x za mesiac – vždy v jeden vybraný víkend v mesiaci, v časových termínoch: sobota od 10:00 do 12:00, sobota od 12:30 do 14:30 / nedeľa od 10:00 do 12:00.
Prvé stretnutia sa uskutočnia cez víkend: 23.9. a 24.9. 2017.

KDE? Miesto konania: areál ZOO Bratislava, Klub ZOO, Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava.

ČO BUDEME ROBIŤ? Cieľom krúžku je zábavnou a hravou formou objavovať rôznorodosť živočíchov a rastlín, spoznávať zaujímavosti z ríše zvierat. Súčasťou krúžku budú aj tvorivé dielne, komentované kŕmenia, príprava enrichmentu (hračiek) pre zvieratá a pozorovanie zvierat.

POPLATOK: Poplatok za celý krúžok (obdobie: 1 školský rok, 10 stretnutí) je 40 € za dieťa.

DOKEDY SA DÁ PRIHLÁSIŤ? v prípade záujmu o zápis dieťaťa do prírodovedného krúžku Malí pozorovatelia zvierat kontaktujte, prosím, Mgr. Jelku Račevovú - e-mail: chorvatova@zoobratislava.sk.  Voľný je už iba termín v sobotu v čase od 12.30 do 14.30 hod. Ostatné termíny krúžkov sú už plne obsadené. Za pochopenie ďakujeme, ZOO Bratislava.

AKO SA PRIHLÁSIŤ? v prípade záujmu o zápis dieťaťa do prírodovedného krúžku Malí pozorovatelia zvierat kontaktujte, prosím, Mgr. Jelku Račevovú - e-mail: chorvatova@zoobratislava.sk.  Voľný je už iba termín v sobotu v čase od 12.30 do 14.30 hod. Ostatné termíny krúžkov sú už plne obsadené. Za pochopenie ďakujeme, ZOO Bratislava.

SpäťVyhľadávanietlačidlo vstupenky online