ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Prvá vychádzka leopardice Eliyy

Vo štvrtok 20.9. sa prvýkrát do vonkajších priestorov dostala malá leopardica Eliya. Aj s maminkou opatrne vyšli von, no mláďa sa nezaprie. Začalo behať a blázniť sa, skákala na maminku a spoločne sa hrali, samozrejme v blízkosti vnútornej ubikácie, kde sa malá cíti najbezpečnejšie. Následne sa už malá zdržiavala prevažne vo vnútri a von len vykúkala. Nuž darmo, čerstvý vzduch a toľko nového okolo zmohne aj malého leoparda.

Ako to tam vyzerá? Prvá vychádzka

Späť



Vyhľadávanie



tlačidlo vstupenky online