ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

S OLO zadarmo do ZOO

Dňa 17.9.2018 zahájil primátor Bratislavy JUDr. Ivo Nesrovnal, LL.M. v bratislavskej ZOO už 14. ročník úspešnej akcie „S OLO zadarmo do ZOO“. Táto akcia potrvá až do piatku 28.9.2018. Počas týchto dvoch týždňov škola, ktorá poslala prihlášku a aktívne sa zapojila do projektu „Olománie“, môže prísť do ZOO Bratislava. Ako vstupné detičky „platia“ mrkvou, jablkom, šalátom, zemiakmi, či iným ovocím a zeleninkou, ktorú prinesú zvieratkám.Vstupné od detí

Okrem detičiek priniesol ovocie a zeleninu zvieratkám aj pán primátor, ktorý je súčasne aj jedným z ambasádorov projektu Olománie.

Ovocie a zelenina od primatoraDo projektu Olománie je zapojených viac ako 22 tisíc účastníkov zo 116 materských, základných a špeciálnych škôl. Hlavným cieľom je naučiť obyvateľov hlavného mesta prostredníctvom detí, správne hospodáriť s komunálnym odpadom, recyklovať, chrániť životné prostredie, triediť odpad a byť spoločensky zodpovedným.

Sme veľmi radi, že aj ZOO Bratislava môže byť jednou zo súčastí projektu Olománie, pretože sa tiež svojou činnosťou snaží deťom aj dospelým ukázať ako chrániť prírodu a správať sa k nej zodpovedne a s rešpektom. Veríme, že aj keď sa myslenie ľudí nedá zmeniť zo dňa na deň, práve takéto projekty a podujatia, ktoré systematicky a dlhodobo vzdelávajú a poukazujú na spoločenské problémy, majú zmysel. Veď príroda, ktorá je okolo nás je nenahraditeľná a prostredie, v ktorom žijeme nám nemôže byť ľahostajné.

Školy v ZOO

SpäťVyhľadávanietlačidlo vstupenky online