ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Stíchnutý les - kampaň na záchranu spevavcov

Dňa 1.10.2017 bola oficiálne spustená nová ochranárska kampaň Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií (EAZA), s názvom  SILENT FOREST (Stíchnutý les). Kampaň bude prebiehať do 30. septembra 2019 a zameriava sa na ochranu ázijských druhov spevavcov. Je to prvá ochranárska kampaň EAZA, ktorá sa zameriava primárne na vtáky a obzvlášť na spevavce JV Ázie.

vtacie trhyPôvodný obyvatelia tejto časti planéty, majú silne zakorenenú potrebu nadmerného lovu a  obchodu práve so spevavcami. Vtáky sa predávajú na jedlo, ako domáce zvieratá, na účely tradičnej medicíny a často sa využívajú  aj v súťažiach spevavých vtákov. Dopyt po spevavcochje tu extrémne vysoký, čo ovplyvňuje stovky druhov a ročne zahŕňa milióny jedincov. Obchod je často nezákonný a zjavne neudržateľný, preto bol uznaný ako primárna hrozba pre mnohé druhy v JV Ázii, obzvlášť v oblasti Veľkých Súnd. Tento región je ekologicky veľmi rôznorodý, je domovom pre viac ako 850 druhov vtákov a svetovo označovaný za ohnisko biodiverzity s množstvom endemitov (druhy vyskytujúce sa len na určitom mieste na Zemi). Indonézia má v súčasnosti jeden z najvyšších počtov vtáčích druhov, ktoré sú považované za ohrozené globálnym vyhynutím na svete. (kriticky ohrozené, ohrozené alebo zraniteľné - podľa IUCN Red list, 2017)

Problém je kultúrneho charakteru. V JV Ázii sú vtáky chované v klietkach dlhodobo obľúbené rodinné zvieratá. Vlastníctvo vtákov je oslavovaný zvyk a sú bežne dostupné na miestnych trhoch. Dlhoročnou  kultúrnou tradíciou sú aj súťaže spevavcov, ktoré miestnym obyvateľom poskytujú finančnú motiváciu pre zlepšenie rodinného rozpočtu. Mnohé tradície sa časom zvyknú meniť a vyvíjať, no táto kultúra chovu spevavcov sa žiaľ premenila na šport a masívny priemysel, ktorý zahŕňa všetkých subdodávateľov pre klietky, potraviny a doplnky. Súťaže spevavcov sú hlavným „športovým“ podujatím, ktoré z nich robí lukratívny obchod. Napriek tomu, že v Indonézii je aj veľa legálnych chovateľov, stále je tam alramujúci počet lovcov a veľkoobchodníkov, ktorí ilegálne obchodujú s odchytenými divožijúcimi vtákmi. Obyvatelia totiž veria, že divo žijúce vtáky spievajú lepšie, sú silnejšie a dokážu sa lepšie rozmnožovať. Okrem toho, je často jednoduchšie odchytiť spevavca, ako sa snažiť o odchov mláďat. Žiaľ obrovské množstvo vtákoch chytených z voľnej prírody neprežije viac ako prvých pár dní v klietkach.

Spevavce sa tak stali predmetom výnosného obchodu, čo však vedie k ich nekontrolovanému úbytku vo voľnej prírode. Niektorým vtáčím druhom tak hrozí úplné vyhynutie. Stupeň tlaku na spevavce v Ázii je zničujúci a bol dlho značne podceňovaný. Naše porozumenie stavu voľne žijúcich populácií sa nerozvíja tak rýchlo, ako jednotlivé druhy vtákov miznú. Kategórie IUCN sa musia meniť oveľa rýchlejšie ako zvyčajne, aby odrážali skutočnú situáciu. Navyše len malý počet dotknutých druhov je v súčasnosti chránený v rámci národných a medzinárodných predpisov.

kita kratkochvosta v klietkeVlajkové druhy kampane:

  • majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi)
  • beo vraní (Gracula robusta)
  • kita krátkochvostá (Cissa thalassina)
  • timáliovec supmatranský (Garrulax bicolor)
  • bylbyl korunkatý (Pycnonotus zeylanicus)
  • šáma trojfarebná (Copsychus malabaricus)

vystavba chovnej stanice

Ciele kampane sú:

-  zvýšiť povedomie verejnosti o súčasnej kríze spevavcov v juhovýchodnej Ázii

-  vyzbierať dostatok finančných prostriedkov na vybrané ochranárske aktivity a záchranné projekty pre jednotlivé druhy spevavcov

-  poskytnúť odborné znalosti a expertov zo zoologických záhrad na výskumné a chovateľské aktivity v regióne juhovýchodnej Ázie

-  informovať a motivovať verejnosť prostredníctvom environmentálnej výchovy a vzdelávacích akcií v zoologických záhradách

 

Kampaň podporuje aj spevák Thom Artway, ktorý ku kampani vytvoril pieseň High above the trees.

Viac informácií o kampani nájdete na www.silentforest.eu

SpäťVyhľadávanietlačidlo vstupenky online