ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Zoznámte sa - kita krátkochvostá - vlajková loď kampane "Stíchnutý les"

Predstavujeme vlajkovú loď - predstaviteľa kampane na záchranu spevavcov v JV Ázii - Stíchnutý les:

Kita krátkochvostá (Cissa thalassina)
Tento druh patrí medzi endemity západnej časti ostrova Jáva. Nedávno bol uznaný za samostatný druh a oddelil sa tak od bežnejšie sa vyskytujúceho druhu kita bornejská (Cissa jefferyi). Indonézska legislatíva však zatiaľ stále nezaradila tento špecifický druh do národného zoznamu ohrozených druhov a tak sa s ním stále môže legálne obchodovať. Od roku 2007 neexistujú žiadne potvrdené záznamy o výskyte tohto druhu vo voľnej prírode. Niekoľko jedincov sa však stále nachádza v klietkach na jávskych vtáčích trhoch. Na skvalitnenie ochrany tohto druhu sú potrebné terénne výskumy, ktoré zistia početnosť zostávajúcich populácií vo voľnej prírode.

https://www.silentforest.eu/about/flagship-species/
http://datazone.birdlife.org/species/factsheet/javan-green-magpie-cissa-thalassina

SpäťVyhľadávanietlačidlo vstupenky online