ZOO Bratislava - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Bratislava
 

Zoznam zvierat na sponzoring

Kliknite na odkaz nižšie, zobrazí sa PDF so zoznamom druhov, ktoré je možné podporiť.
Prečiarknutý druh zvieratka už  má sponzora na všetkých jedincov daného druhu chovaných v ZOO, ďakujeme:)
Ak však máte záujem o sponzorovať iba druh zvieratka, ktorý je prečiarknutý, kontaktujte nás - zistíme Vám, kedy sa sponzoring končí, prípadne skúsime nájsť inú formu sponzoringu daného zvieratka (napr. na rekonštrukciu výbehu a podobne).

SPONZORING ZVIERAT (PDF 616 kB)

   

   Vyhľadávanie